Home » ERP systeem ontwikkelingen

ERP systeem ontwikkelingen

Waarin verschilt een ERP systeem van nu van een ERP systeem van vijf jaar geleden? Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? Lees via deze pagina de antwoorden van tientallen ERP specialisten op deze vragen. Meer antwoorden, informatie, visies, tips en adviezen leest u in de boeken en publicaties van het ICT informatiecentrum over ERP software.

Kwaliteit van een standaard systeem is verbeterd
Dat de ERP leveranciers zich steeds vaker specialiseren in specifieke branches en dat de kwaliteit van een standaard ERP systeem aanzienlijk is verbeterd. (1)

ERP systeem is volwassen geworden
De volwassenheid van een ERP systeem voor het MKB. Door betere schaalbaarheid en ingekorte implementatietrajecten is ERP software tegenwoordig ook voor het MKB binnen handbereik. Daar waar de MKB-er voorheen werkte met Excel sheets en een los financieel pakket, kiest deze ondernemer nu voor een schaalbare ERP oplossing. Dit is vaak ook noodzakelijk omdat de informatie-eisen ook in kleinere bedrijven flink zijn toegenomen. Een klant wil aan de telefoon niet horen dat ‘er even in het magazijn gekeken moet worden’ of er iets op voorraad is bijvoorbeeld. (2)

Integratie van interne en externe processen
Supply chain management. De integratie van interne en externe processen in een ERP systeem is mogelijk gemaakt door webtechnologie. Hierdoor is er veel meer communicatie met leveranciers, klanten en bijvoorbeeld overheden. (3)

Zekerheid en professionaliteit bij de selectie
De afgelopen vijf jaar hebben wij gezien dat bedrijven meer zekerheid zoeken en professioneler te werk gaan bij de selectie van een ERP systeem. Logisch want het merendeel van ERP implementaties mislukt geheel of gedeeltelijk. Vaak kiezen bedrijven er daarom voor een fixed price afspraak te maken met een leverancier bij de aanschaf van een ERP systeem. Het gevaar daarvan is dat de bereidheid om mee te werken in de organisatie afneemt. ERP implementeren doe je in teamverband: de leverancier kent het pakket, de klant kent haar processen en wensen. Beide partijen moeten inspanningen leveren. Een meer kritische houding van klanten vraagt ook om meer niveau van de ERP verkopers. Deze zullen veel moeten afweten van bedrijfsprocessen en een goede sparringpartner moeten zijn voor alle proceseigenaren in een bedrijf. (4)

ERP systeem in de cloud

Traditionele logge ERP systemen zijn al jaren niet meer te verantwoorden, vanwege de hoge kosten, complexiteit en langlopende (maatwerk)implementaties. De nare bijsmaak van ‘ouderwetse ERP’ steekt in sommige discussies nog steeds de kop op. Moderne, echt geïntegreerde en generieke ERP systemen zijn in ruime mate voorhanden. In elke tijd, maar zeker nu dragen ze bij aan (kosten)besparingen. Middelgrote en kleine bedrijven vragen om specifieke en goedkopere ERP oplossingen die doen wat ze beloven. Een grote ontwikkeling hierbij is het via internet (Cloud) kunnen inzetten van een volwaardig ERP systeem. (5)

Integratie tussen ERP en overige systemen
Als tweede kenmerk zou ERP software van 2010 naar behoefte ingezet moeten kunnen worden. Naast het vervangen van een functionaliteit die niet voldoet, moet het ERP systeem eveneens makkelijk kunnen integreren met bestaande systemen of functionaliteit aanvullen. Zo worden de goed werkende systemen in stand gehouden, maar wordt afscheid genomen van software die niet (meer) voldoet. Of de nieuwe software wordt geïntegreerd met beschikbare data uit bestaande systemen voor bijvoorbeeld een nieuw planningsysteem. Flexibiliteit en keuzes ten top, met een vermindering van het risico van tijd en geld als gevolg. (6)

Verschuiving van transactie naar proces gebaseerd
Er is een verschuiving opgetreden van transactie gebaseerd naar proces gebaseerd ERP systeem, op basis van rollen in de organisatie. Daarnaast heeft er een functionele verbreding plaats gevonden en een verdere verdieping. Voorbeelden daarvan zijn CRM, HR en projectplanning. (7)

Mogelijkheden zijn fors uitgebreid
De voorbije jaren zijn de mogelijkheden van een ERP systeem fors uitgebreid. Een ERP systeem zorgt er niet alleen voor dat de interne processen ondersteund worden. De laatste jaren is men ook meer en meer de externe partijen (van leverancier tot klant) gaan optimaliseren. Nieuwe modules werden aan bestaande ERP oplossingen toegevoegd: e-commerce, supply chain management, CRM, BI, etc. Een andere belangrijke ontwikkeling is de globalisering. Overnames en fusies zorgden ervoor dat integratie een belangrijke rol ging spelen om alle systemen met elkaar te laten communiceren. (8)

Een toename van e-commerce oplossingen
Sterke toename van het gebruik van e-commerce oplossingen in een ERP systeem. Dit zorgt voor kansen en bedreigingen voor organisaties binnen het MKB. Binnen de groothandel resulteert dit bijvoorbeeld in meer transparantie ten aanzien van de prijsstelling. Klanten worden ook in staat gesteld om nieuwe markten aan te boren. Ook is er een duidelijke verschuiving opgetreden in de klantwens van een registrerende functie van bedrijfssoftware naar een meer signalerende functie. Dat resulteert in meer grip op de zaak. Opkomst van elektronisch factureren waardoor de registrerende functie steeds verder wordt geautomatiseerd. (9)

ERP systeem wordt als integraal systeem ontworpen

ERP systeem is niet langer een uitbouw van een financieel systeem, maar worden als een integraal systeem ontworpen. Belangrijke ontwikkelingen zijn de integratie van alle aspecten van het proces in één systeem en de toegang tot het systeem via internet. (10)

Inspringen op veranderde processen
De huidige wereldorde vereist dat bedrijven intensief samenwerken. Die samenwerkingsverbanden zijn echter onderhevig aan frequente wijzigingen. Bedrijfsprocessen moeten daarom flexibel kunnen worden ingericht. ERP systeem heeft zich zodanig ontwikkeld dat ze in staat is in te springen op veranderende processen. De tools om gegevens snel tot relevante informatie om te kunnen zetten zijn sterk verbeterd waardoor betere sturing mogelijk is. (11)

Toenemende beschikbaarheid van informatie
Door de toenemende beschikbaarheid van informatie wordt alles transparanter. Dit zie je al terug in klantenportals, webshops en automatische koppelingen in de value chain. ERP systemen en organisaties (ook ICT leveranciers!) zullen hierin mee moeten gaan. De tijd dat ICT voor iedereen een totaal onbekende wereld was ligt inmiddels enkele jaren achter ons. De meesten hebben inmiddels al minimaal één implementatie meegemaakt en weten dus beter waar ze over praten. Een implementatie wordt dus meer en meer een samenwerking dan een klassieke klant-leverancier verhouding. (12)

Ttransformatie naar een kennismarkt
De afgelopen vijf jaar werden gekenmerkt door een verdere globalisering en consolidatie van de markt, een toename van het internetgebruik en een integratie van financiële, logistieke en commerciële software. Waar voorheen de interne bedrijfsvoering geïntegreerd geautomatiseerd werd, is de afgelopen vijf jaar ketendenken en handelen substantieel belangrijker geworden. De transformatie naar een kennismarkt dient zich aan. (13)

Van single ERP implementatie naar een architectuur
In de afgelopen vijf jaar is het ERP speelveld veranderd van een single ERP system implementatie naar een architectuur waarin een ERP systeem weliswaar het kloppend hart is, maar niet langer de enige software. Oplossingen voor datacollectie, ontsluiting van data naar niet ERP gebruikers, business intelligence en offline werken zijn inmiddels normale onderdelen geworden van een ERP implementatie. Ook de integratie met klassieke producten voor tekstverwerking en e-mail zijn nu op een niveau waardoor oprecht van geïntegreerde software gesproken kan worden. Van leveranciers mag worden verwacht dat zij al deze oplossingen kunnen leveren in een geïntegreerde omgeving. De grootste uitdaging is de software voor de klant en (eind)gebruiker simpel te houden en te presenteren als één systeem. (14)

De opkomst van webservices
Steeds meer bedrijven focussen op hun kernactiviteiten. Daardoor werd een deel van de activiteiten welke eerder binnen het bedrijf werden uitgevoerd, uitbesteed aan een derde partij. Gevolg daarvan was dat er meer samenwerking in de keten nodig was. Dit maakt het nodig om bedrijfsprocessen uit te voeren over meerdere bedrijven. Dit verklaart deels de opkomst van webservices. (15)

Bronnen: (01) SBA Business Solutions (02) ABC E Business, (03) Pantheon Automatisering, (04) QExpertise, (05) AFAS, (06) 9 Knots Solutions, (07) Maconomy Benelux, (08) IBS, (09) AccountView, (10) Matadex, (11) SAP, (12) Bliss Software, (13) Dimensys Business Solutions, (14) Qurius, (15) Infor