Home » Trends rondom ERP systemen

Trends rondom ERP systemen

Hoe ontwikkelen ERP systemen zich verder? Welke trends en ontwikkelingen kunt u de komende jaren verwachten rond ERP systemen? Lees via deze pagina de antwoorden van tientallen ERP specialisten op deze vragen.

Op basis van het SaaS concept
· ERP systemen op basis van het SaaS concept.
· Verdere sanering van het aantal ERP toepassingen.
· Sanering van het aantal implementatiepartners.
· Een toenemende vraag naar standaard oplossingen.
· Integratie van standaard oplossingen (bijvoorbeeld ERP en Sharepoint).
· Toenemende vraag naar integratie van ERP systemen en mobiele oplossingen (01)

Van maatwerk systemen naar standaardisatie
· Van maatwerk ERP systemen naar standaardisatie (branchemodellen).
· ERP systemen als “open source” of webservice.
· Nog meer druk op dienstverlening.
· Het doorzetten van cloud en SaaS computing.
· Druk op Microsoft; multi browser.
· Het samenbrengen van zoveel mogelijk beschikbare functionaliteiten met behulp van portals.
· ERP zal een onderdeel zijn van de portal-technologie. Voorwaarde is dan dat ERP systemen webbased is. (02)

Inkoopproces rondom ERP systemen wordt professioneler
De komende vijf jaar verwachten wij dat het inkoopproces rondom ERP systemen nog professioneler zal verlopen. Klanten durven zich geen missers meer te veroorloven en gaan voor zekerheid. Gevolg is dat klanten ook bereid zullen zijn om te investeren in het maken van een juiste keuze. Van de meeste ERP systemen verkopers hoef je geen advies te verwachten. Zij hebben exclusieve afspraken met een leverancier of zijn daar in dienst en nemen het product als uitgangspunt in een adviestraject. Dit gaat de komende vijf jaar echt niet meer werken. Klanten willen een objectief en inhoudelijk advies met hun eigen proces als uitgangspunt. (03)

ERP systemen worden via de cloud beschikbaar

Steeds meer ERP systemen zijn via de “cloud” beschikbaar en zal een nog hogere mate van integratie kennen. Waarbij informatie en documenten op eenvoudige wijze kunnen worden gedeeld en bewerkt. Gebruikers zullen steeds makkelijker kunnen werken onafhankelijk van tijd, lokatie en soort device. Wij noemen dat concept ‘Het Nieuwe Werken’. Het onderscheid tussen werk en privé verkleint. En deze functies versmelten op de devices waarmee je werkt. De user interface zal op basis van ‘touch’ worden bediend. (04)

Internationalisering van de software
Gebruikers worden kritischer en de wensen van organisaties worden diepgaander. Bedrijven verlangen daarnaast van ERP systemen dat de verdere internationalisering wordt ondersteund. Inzicht in informatie en de communicatie veranderen in hoog tempo. Jonge generaties maken hun intrede en bouwen op sociale netwerken. Men deelt kennis en kunde. Iedereen is permanent online, informatie is altijd en overal beschikbaar. Ondernemingen dienen daarin mee te gaan en bereid te zijn om gegevens toegankelijk te maken op online platforms. De juiste beslissing nemen is cruciaal. Herkenbaar? De kwartaalcijfers met één druk op de knop beschikbaar? Van hoog tot laag detailniveau gegevens bekijken? Kortom, inzicht in prestaties. Prestaties worden inzichtelijk met business intelligence (BI). Deze behoeften zien we in toenemende mate verschijnen en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. (05)

ondersteuning via andere technologieën
Meer focus op samenwerking tussen de verschillende bedrijven. Dit stelt eisen aan de communicatie en samenwerking tussen de partijen, en daarbij zal er meer nadruk komen te liggen op uitbesteding, voorraadbeheer buiten eigen magazijnen en andere vormen van het delen van (financiële) verantwoordelijkheid binnen de keten van meerdere bedrijven. Samenwerking stelt ook eisen aan het centraliseren en distribueren van verantwoordelijkheden. Daarnaast zal de ontsluiting van ERP gegevens op een veilige wijze via andere technologieën (bijv. iPhone, Blackberry, ) ondersteund worden volgens het ‘Always On’ principe: dit betekent altijd toegang tot het ERP systeem en de data. Bovenstaande ontwikkelingen zullen zowel in grotere bedrijven als in het midden- en kleinbedrijf merkbaar zijn. (06)

ondersteuning informatieoverdracht
Ten eerste zullen bedrijven de primaire processen verder blijven optimaliseren om er zo voor te zorgen dat de kosten laag blijven. Ten tweede zullen de eisen van klanten blijven toenemen, zeker ook buiten de reguliere werktijden, waardoor het noodzakelijk wordt meer flexibiliteit in de processen aan te brengen en bijvoorbeeld de eisen die aan workflow en aan werken op afstand worden gesteld verder zullen toenemen. ERP zal hierop inspelen om juist de maximale mate van integratie van de processen te borgen. Ten derde zal de integratie tussen de websites/ shops en het back office (ERP) verder doorzetten en verder opgaan in de ketenintegratie waar EDI al deel van uitmaakt. Ten vierde zal de trend voor het deeltijd werken van medewerkers van ERP systemen eisen dat taken overgenomen kunnen worden los van tijd en plaats. Hierin zit ook veel informatie die niet direct gestructureerd in bijvoorbeeld verkooporders kan worden opgenomen. Dat betekent dat naadloze overdracht van informatie tussen medewerkers een belangrijke eis gaat worden die ERP systemen moet ondersteunen. (07) Prodin Business Solutions

Een online omgeving
Naast integratie zal de toekomst vooral worden bepaald door ERP systemen en diensten die niet langer op een fysieke computer draaien, maar in een omgeving die wordt geleverd en beheerd door een leverancier. Ook het gebruik van diensten die via internet worden aangeboden zal sterk toenemen. Het afhandelen van bijvoorbeeld creditcardbetalingen is straks voor elke organisatie binnen handbereik. Deze dienst zal via internet worden aangeboden aan klanten en vervolgens via webservices worden geïntegreerd. (08) Qurius

Integratie tussen ERP systemen, web en andere applicaties

Voor de komende vijf jaar zal de verdergaande integratie tussen ERP systemen, het web en andere applicaties gaat steeds belangrijker worden. Meer en meer ontstaat de vraag om diverse systemen te koppelen en om informatie via het web te ontsluiten en te delen. Een andere ontwikkeling is natuurlijk de SaaS oplossing, software as a service. De software wordt als een online dienst aangeboden en de gebruiker hoeft de software dus niet aan te schaffen. Behalve SaaS zijn ook andere varianten zoals ASP (application service provider) waar de software draait bij een service provider. De verwachtingen en de meningen verschillen nog als het gaat om de toekomst, voordelen en nadelen van deze vorm van ERP software. (09) AGP Business Software

Belangrijke rol mobile devices en communities
De komende vijf jaar zullen organisaties nog sneller dienen te kunnen reageren op wijzigende financiële-, markt- en informatiebehoefte en omstandigheden. Mobile devices en communities zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen voor ERP systemen. De rol van de PC/laptop en ERP software zal drastisch veranderen. Steeds meer informatie zal ‘op afstand’ komen te staan en online en realtime beschikbaar komen. De dynamiek van de wereld zal flexibilisering en het snel en adequaat kunnen beschikken over informatie centraal stellen. De markt zal transformeren naar kennisgericht i.p.v. handelingsgericht. Dit vergt van het ERP systeem een geheel omvattend antwoord op flexibiliteit t.a.v. organisatiestructurering, processen en informatiebehoeften. (10) Dimensys Business Solutions

(01) SBA Business Solutions, (02 Pantheon Automatisering, (03)QXerpertise, (04) Microsoft, (05) Pulse Business Solutions, (06) INFOR, (07) Prodin Business Solutions, (08) Qurius, (09) AGP Business Software, (10) Dimensys Business Solutions