Home » Toekomst ERP oplossingen

Toekomst van ERP oplossingen

Hoe worden ERP oplossingen verder ontwikkeld door de leveranciers daarvan? Hoe passen ERP aanbieders hun ERP oplossingen aan op veranderende omstandigheden, toepassingen of technische mogelijkheden in de nabije toekomst? Lees via deze pagina de antwoorden van tientallen ERP specialisten op deze vragen

Duidelijke propositie in online oplossingen
Duidelijke propositie in online ERP oplossingen.
Kwaliteit en servicegerichtheid.
Verkorten implementatietrajecten.

Wij nemen een duidelijke positie in op het gebied van online werken, cashflow verbetering en ontzorging. Meer dan een laptop en internet heeft een klant niet nodig. Als een klant een traditionele implementatie prefereert (op de eigen pc’s en server van de klant), zijn wij ook al jaren een bewezen kwalitatieve partner. Door onze implementatiemethodiek is de implementatietijd kort. Wij kunnen kleine bedrijven in negen dagen automatiseren. (1)

Nadruk komt te liggen op productontwikkeling
De nadruk komt nog meer op productontwikkeling van ERP oplossingen te liggen. Verder zal Pantheon Automatisering de keuze voor de browser als user interface in alle facetten doorzetten. Ook met het functioneel uitrollen van branchegerichte ERP oplossingen speelt Pantheon Automatisering in op de toekomstige ontwikkelingen. Dat geldt niet alleen voor de interne bedrijfsprocessen, maar ook voor webapplicaties. (2)

Geen traditionele verkopers maar consultants
Wij hebben afscheid genomen van traditionele verkopers van ERP oplossingen en sturen in toenemende mate consultants naar adviesgesprekken. Wij adviseren altijd te investeren in een toepasbaarheidsonderzoek of een proefopstelling. Daarnaast ondersteunen we meerdere ERP oplossingen. Hierdoor ben je geloofwaardiger en objectiever. (3)

ERP oplossingen worden herbouwd en ontwikkeld

Wij herbouwen onze ERP oplossingen volledig op een nieuw platform om klaar te zijn voor de ontwikkelingen en alle nieuwe eisen die aan het gebruik van software worden gesteld te kunnen vervullen. Uiteraard wordt hier de communicatie met derden op veilige en controleerbare wijze ingebouwd. Onze software zal na herbouw volledig geschikt zijn om breed samen te werken in de keten. Wij oriënteren ons op de bouw- en vastgoedsector, omdat daar onze kennis en kunde ligt. (4)

Een rol als kennispartner voor ERP leveranciers
Naast de rol van fabrikant van de ERP software, zal onze rol als kennispartner voor ERP oplossingen steeds belangrijker worden. Wij bouwen, testen, verkopen, implementeren en ondersteunen de ERP oplossingen zelf, zonder gebruik van externe partijen. Hierdoor staat de klant centraal en ontstaat er een effectief en efficiënt herkenbaar proces voor de klant en eindgebruiker. (5)

Steeds meer webbased oplossingen
Steeds meer bedrijfsgegevens komen via het web beschikbaar; informatie over beschikbaarheid van mensen en middelen, voorraden, producten die online samengesteld en verkocht kunnen worden. Het is plaats-onafhankelijk. Het beschikken over actuele en relevante informatie, wanneer je maar wilt via Black Berry, PDA, etc.. Hierom is het belangrijk om aandacht te schenken aan de beveiliging van gegevens. Belangrijk is een gestructureerd niveau van beveiliging per scherm of veld. Het framework van 9 Knots Solutions en de op het web gebaseerde ERP oplossingen voorzien hierin. (6)

Stroomlijnen, automatiseren en versnellen
Onze ERP oplossingen stroomlijnen, automatiseren en versnellen de cruciale supply chain-processen die bepalend zijn voor uw succes: van voorraadplanning, inkoop- en leveranciersbeheer over magazijnoptimalisatie, value-added services, vraagbeheer (demand management) en het behandelen van retours. (7)

Focus op ketenintegratie
In de ontwikkeling van onze ERP oplossingen zullen we ons de komende jaren focussen op ketenintegratie door middel van internettoepassingen (online/cloud) om zo processen nog efficiënter te laten verlopen en organisaties meer inzicht te geven. Dit kan onze klanten direct een concurrentievoordeel opleveren. (8)

Op maat geconfigureerde standaard ERP oplossingen

Keywords zijn kennis en flexibiliteit. Klanten willen geen digitaal beton meer, maar flexibele, op maat geconfigureerde standaard ERP oplossingen. Ook kennis bij de leverancier wordt steeds belangrijker. Matadex speelt hier op in door haar kennis en visie op ERP te koppelen aan ons ERP systeem, dat in co-creatie met de klant is en wordt ontwikkeld. Wij nemen de klant mee van business planning tot organisatie inrichting tot sturing en ondersteunen dat met ons product dat is afgestemd op projectgestuurde organisaties in de zakelijke dienstverlening. (9)

De klant staat centraal
De klant staat centraal. Gebruikerservaringen en -wensen gebruikt SAP voor toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologieën van ERP oplossingen. Wij verwachten veel van SAP Business ByDesign: een on-demand oplossing met onderhoud en ondersteuning tegen een vaste prijs per gebruiker per maand. Samen met ons onderzoeken klanten de toepasbaarheid van augmented reality. Toepassingen op het gebied van duurzaamheid worden steeds belangrijker. Het SAP BusinessObjects portfolio dicht de kloof tussen strategie en executie. (10)

Verticalisatie als branchepartner
Onze aanpak is geverticaliseerd naar een bepaalde branche en rolgebaseerd opgezet. Door je te verticaliseren als branchepartner ben je voor je klanten een sparringpartner en kan je bedrijf zicht continue richten op het optimaliseren van toegevoegde waarde. Voor klanten betekent dit concreet dat medewerkers van Blisss hun branche kennen, de taal spreken en brancheontwikkelingen proactief omgezet worden naar oplossingen. Wij zijn van huis uit bedrijfskundigen met kennis van IT, daarom zoeken wij de balans tussen “automatiseren en organiseren”. (11)

Ontwikkeling van Mobile ERP
De transitie naar wereldwijde oplossingen, bijvoorbeeld, vindt plaats door het uitzetten van migratiepaden voor klanten. Ook worden diverse mobiele ERP oplossingen ontwikkeld op basis van één generiek mobiel framework. Tot slot bieden we ASP en hosting aan, ook als SaaS /cloud. (12)

Bronnen: (01) ABC E Business, (02) Pantheon Automatisering, (03) QExpertise, (04) Kraan Bouwcomputing, (05) AFAS, (06) 9 Knots Solutions, (07) IBS, (08) AccountView, (09) Matadex, (10) SAP, (11) Bliss Software, (12) Centric